Listen… to you `듣죠... 그대를  | Cho kyuhyun (ost. pasta)

 

 

아닌데 나는 아닌데 정말 이건 말이 안되는데

อา นิน เด นา นึน อา นิน เด ชอง มัล อี กอน มัล ลี อัน ดเว นึน เด

ไม่เลย.. มันไม่ใช่ตัวผม.. ความรู้สึกแบบนี้ มันไม่ใช่เลย

 

밥을 먹어도 잠이 때도 미쳤는지 그대만 보여요

พา พึล  มอ กอ โด จา มี ดึล เด โด มี ชอซ นึน จี คือ เด มัน โบ ยอ โย

ไม่ว่าตอนที่ผมจะกิน จะนอน ผมจะเห็นแต่ภาพคุณเสมอ ผมคงบ้าไปแล้ว..

 

 

 

언제나 나를 종일 나만을 못살게해 미웠는데

ออน เจ นา นา รึล จง อึล นา มา มึล มซ ซัล เก เฮ มี วอซ นึน เด

ผมชักจะเบื่อคุณแล้วนะ เพราะคุณชอบทำให้ผมเดือดร้อนทุกวันเลย

 

어떻게 내가 어떻게 그댈 사랑하게 됐는지 이상하죠

ออ ตอ เค เน กา ออ ตอ เค คือ เดล ซา รัง ฮา เก ดิซ นึน จี อี ซัง ฮา จโย

ทำยังไงดี จะให้ผมทำยังไงดี ผมหลงรักคุณแล้ว ช่างเป็นความรู้สึกที่แปลกจริงๆ

 

 

 

마음은 그대를 듣죠 머리부터 발끝까지

เน มา อึม อึน คือ เด รึล ดึด จโย มอ รี บู ตอ บัล กึต กา จี

หัวใจผมฟังแค่คุณเท่านั้น ตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้า

 

친구들 나를 놀려도 가슴은 모두 그대만 들려요

ชิน กู ดึล นา รึล นล รยอ โด เน คา ซึม มึล โม ดู คือ เด มัน ดึล รยอ โย

แม้ว่าเพื่อนของผมจะล้อผมมากแค่ไหน หัวใจผมก็ได้ยินแค่คุณเท่านั้น

 

 

 

하나둘셋 그대가 웃죠 숨이 멎을 것만 같죠

ฮา นา ทูล เซซ คือ เด กา อุซ จโย ซู มี มช จิล กอซ มัน กัต จโย

หนึ่ง สอง สาม ! พอคุณยิ้ม ตอนนั้นคุณทำให้ผมลืมหายใจ

 

그대 미소를 담아서 매일 사랑이란 요리하죠 영원히

คือ เด มี โซ รึล ทา มา ซอ เม อิล ซา รัง อี รัน โย รี ฮา จโย ยอง วอน ฮี

ทุกๆวัน ผมจะสะสมรอยยิ้มของคุณแล้วเอามันไปปรุงเป็นอาหารที่ชื่อว่า ความรัก ตลอดไป..

 

 

 

 

I love you, love you, love you,

love you, love you, love you yeah ~

 

 

 

그댄 나를 잠시도 나를 가만두지 않는 건지

เว คือ เดน นา รึล จัม ชี โด นา รึล กา มัน ทู จี อันฮ นึน กอน จี

ทำไมคุณถึงไม่ยอมทิ้งผมไว้ลำพังเลย สักวินาที

 

기가 막히고 어이 없어도 가슴은 그대만 불러요

คี กา มัก คี โก ออ อี ออบ ซอ โด เน คา ซึม มึน คือ เด มัน บุล รอ โย

แม้ว่าผมจะลืมคำที่จะพูด แม้ว่าหัวใจจะสับสนแค่ไหน หัวใจผมก็เรียกร้องหาคุณ

 

 

 

 

그댈 위해서 요릴 하는 휘파람에 신이 나죠

คือ เด วี เฮ ซอ โย ริล ฮา นึน นัน ฮวี พา รัม เม ชิน อี นา จโย

ตอนที่ผมจะปรุงอาหารให้คุณ ผมรู้สึกแปลกใจที่ตัวผมผิวปากออกมา

 

환하게 웃을 그대 모습에 손을 베도 맘은 행복하죠

ฮวัน ฮา เก อู ซึล คือ เด โม ซึม เม โซ นึล เบ โด เน มา มึน เฮง โบ คา จโย

แม้ว่าผมจะทำมีดบาดนิ้วตัวเอง แต่หัวใจผมก็คิดถึงรอยยิ้มอันสดใสของคุณได้อย่างร่าเริง

 

 

 

 

마음은 그대를 듣죠 머리부터 발끝까지

เน มา อึม อึน คือ เด รึล ดึด จโย มอ รี บู ตอ บัล กึต กา จี

หัวใจผมฟังแค่คุณเท่านั้น ตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้า

 

친구들 나를 놀려도 가슴은 모두 그대만 들려요

ชิน กู ดึล นา รึล นล รยอ โด เน่ คา ซึม อึล โม ดู คือ เด มัน ดึล รยอ โย

แม้ว่าเพื่อนของผมจะล้อผมมากแค่ไหน หัวใจผมก็ได้ยินแค่คุณเท่านั้น

 

 

 

 

 

하나둘셋 그대가 웃죠 숨이 멎을 것만 같죠

ฮา นา ดุล เซซ คือ เด กา อุซ จโย ซู มี มจ อึล กอซ มัน กัต จโย

หนึ่ง สอง สาม ! พอคุณยิ้ม ตอนนั้นคุณทำให้ผมลืมหายใจ

 

그대 미소를 담아서 매일 사랑이란 요리하죠

คือ เด มี โซ รึล ทา มา ซอ เม อิล ซา รัง อี รัน โย รี ฮา จโย 

ทุกๆวัน ผมจะสะสมรอยยิ้มของคุณแล้วเอามันไปปรุงเป็นอาหารที่ชื่อว่า ความรัก

 

 

 

 

언젠가 밤이 지나가고 밤이 지나가고 밤이 지나

ออน เจน กา บา มี จี นา กา โก โด บา มี จี นา กา โก โด บา มี จี นา นา

แม้ว่าคืนนี้ คืนนั้น คืนไหนจะผ่านไปแล้วผ่านไปเล่า กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

 

기억이 희미해져도

กี ออ คี ฮวี มี เฮ ชยอ โด

แม้ว่าผมจะจำอะไรไม่ได้เลย

 

언제나 맘은 미소짓는 눈은 떠나지 않겠다고 그댈 영원히

ออน เจน นา เน มัม อึล มี โซ จิซ นึน เน นุน นึน ตอ นา จี อันฮ เคซ ดา โก คือ เดล ยอง วอน ฮี

หัวใจของผมกับรอยยิ้มในดวงตานี้จะไม่จากคุณไปไหน.. จะอยู่กับคุณตลอดไป

 

 

 

 

마음은 그대를 듣죠 머리부터 발끝까지

เน มา อึม อึน คือ เด รึล ดึด จโย มอ รี บู ตอ บัล กึต กา จี

หัวใจผมฟังแค่คุณเท่านั้น ตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้า

 

세상이 모두 웃어도 가슴은 모두 그대만 들려요

เซ ซัง อี โม ดู อุซ ซอ โด เน คา ซึม มึล โม ดู คือ เด มัน ดึด รยอ โย

แม้ว่าโลกทั้งใบจะหัวเราะเยาะผม ผมก็จะฟังแค่คุณ

 

 

 

 

하나둘셋 그대가 웃죠 숨이 멎을 것만 같죠

ฮา นา ดุล เซซ คือ เด กา อุซ จโย ซู มี มอ จึล กอซ มัน กัต จโย

หนึ่ง สอง สาม ! พอคุณยิ้ม ตอนนั้นคุณทำให้ผมลืมหายใจ

 

그대의 기를 담아서 매일 사랑한다 키스하죠 영원히

คือ เด เย คี รึล ทา มา ซอ เม อึล ซา รัง ฮัน ดา คี ซิ ฮา จโย ยอง วอน ฮี

ทุกๆวัน ผมจะเก็บหัวใจของคุณ ผมจะจูบคุณ และพูดว่า ผมรักคุณ ตลอดไป..

 

 

 

 

love you, love you, love you,

love you, love you, love you, Oh my baby my love

 

 

 

Scan lyric : Mania_ML

Thai lyric & trans : Mios'12#

Comment

Comment:

Tweet

Recommend