우리 헤어지자 { Lets break up }


누가 내게 그러더라
นู-กา เน-เก คือรอ-ดอ-รา
มีคนเคยบอกผมว่า..

우린 잘 어울린다고
อู-ริน จัล ออ-อุล-ริน-ดา-โก
เราสองคนนั้นเป็นคู่ที่ดูดี

우린 잘 만난거라고 그랬지
อู-ริน จัล มัน-นัน-กอ-รา-โก คือ-เรซ-จี
และบอกว่า เป็นเรื่องที่ดี.. ที่เราได้มาพบกัน


누가 내게 그러더라
นู-กา เน-เก คือรอ-ดอ-รา
มีคนเคยบอกผมว่า..

우린 영원할거라고
อู-ริน ยอง-วอน-ฮัล-กอ-รา-โก
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

그래 그때는 그랬지
คือ-เร คือ-เดนึน คือ-เรซ-จี
ก็ใช่.. ก่อนหน้านั้นเราเป็นแบบนั้นจริงๆ


lie lie lie lie lie
(โกหก)

다 거짓말
ดา กอ-จิซ-มัล
ทุกอย่าง.. โกหกทั้งเพ

lie lie lie lie lie
(โกหก)

모두다
โม-ดู-ทา
ทุกอย่าง

lie lie lie lie lie
(โกหก)

이젠
อี-เจน
ตอนนี้..


우리 헤어지자 그만 만나우리 헤어지자 그만 만나
อู-รี เฮ-ออ-จี-จา คือ-มัน มัน-นา-จา
ผมว่า.. เราเลิกกันเถอะ ไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้ว

가끔 슬퍼져도 추억에 웃자
คา-กึม ซึล-พอ-จยอ-โด ชู-ออ-เก อุซ-จา
แม้ว่าจะรู้สึกเศร้า แต่ขอให้นึกถึงความทรงจำ ตอนที่เรายิ้มนะ

마지막 널 위해 이 말밖에
มา-จี-มัก นอล วี-เฮ อี มัล-บา-เก
เพราะนั่นเป็นสิ่งสุดท้าย.. ที่ผม..

할 수 없기에
ฮัล ซู-ออบซ-กี-เอ
จะสามารถบอกคุณได้

모른척 아닌척하며
โม-รึน-ชอก อา-นิน-ชอ-เค-มยอ
ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตาม..

우리 이젠 그렇게 살자
อู-รี อี-เจน คือ-รอ-เค ซัล-จา
เราปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเถอะ..


누가 내게 그러더누가 내게 그러더
นู-กา เน-เก คือ-รอ-ดอ-รา
มีคนเคยบอกผมว่า..

추억은 아름답다고
ชู-ออ-กึน อา-รึม-ดัม-ดา-โก
ความทรงจำเป็นสิ่งที่สวยงาม

그래 그때는 그랬지
คือ-เร คือ-เด-นึน คือ-เรซ-จี
ก็ใช่.. ก่อนหน้านั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆ


lie lie lie lie lie
(โกหก)

다 거짓말
ดา คอ-จิซ-มัล
ทุกอย่าง.. โกหกทั้งเพ

lie lie lie lie lie
(โกหก)

모두다
โม-ดู-ทา
ทุกอย่าง..

lie lie lie lie lie
(โกหก)

이젠
อี-เจน
ตอนนี้..


우리 헤어지자 그만 만나우리 헤어지자 그만 만나
อู-รี เฮ-ออ-จี-จา คือ-มัน มัน-นา-จา
ผมว่า.. เราเลิกกันเถอะ ไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้ว

가끔 슬퍼져도 추억에 웃자
คา-กึม ซึล-พอ-จยอ-โด ชู-ออ-เก อุซ-จา
แม้ว่าจะรู้สึกเศร้า แต่ขอให้นึกถึงความทรงจำ ตอนที่เรายิ้มนะ

마지막 널 위해
มา-จี-มัก นอล วี-เฮ
เพราะนั่นเป็นสิ่งสุดท้าย

이 말밖에 할 수 없기에
อี มัล-บา-เก ฮัล ซู-ออบซ-คี-เอ
ที่ผม.. จะสามารถบอกคุณได้

모른척 아닌척하며
โม-รึน-ชอก อา-นิน-ชอ-เค-มยอ
ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตาม..

우리 이젠 그렇게 살자
อู-รี อี-เจน คือ-รอ-เค ซัล-จา
เราปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเถอะ..


정말 행복했던 시정말 행복했던 시간
จอง-มัล เฮง-โบ-เคซ-ตอน ชี-กัน
ตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขนั่น

마냥 웃기만한 순간 모두 너에게 줄께
มาน-ยาง อุซ-คี-มา-นัน ซุน-กัน โม-ดู นอ-เอ-เก จุล-เก
ช่วงเวลาที่มีเสียงหัวเราะอยู่ตลอด ผมจะคืนมันให้คุณ


lie lie lie lie lie
(โกหก)

눈물은 내가
นุน มู-รึน เน-กา
น้ำตามันไหลออกมา..

lie lie lie lie lie
(โกหก)

가져갈게
กา-จยอ-คัล-เก
แต่ผมจะกลั้นมันไว้

떠나는 네가 웃을 수 있게
ตอ-นอ-นึน เน-เก อู-ซึล ซู อิซ-เก
เพื่อคุณจะได้จากไปพร้อมกับรอยยิ้ม


너만을 위해서 살아 왔기너만을 위해서 살아 왔기
นอ-มา-นึล วี-เฮ-ซอ ซา-รอ วัซ-กี-เอ
ผมมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ เพื่อคุณ

그 누구보다 더 너를 알기에
คือ นู-กู-โบ-ดา ทอ นอ-รึล อัล-กี-เอ
คุณเท่านั้น ที่ผมรู้จักดีกว่าใคร

이젠 보내야해 나를 떠나 행복해야해
อี-เจน โบ-เน-ยา-เฮ นา-รึล ตอ-นา เฮง-โบ-เค-ยา-เฮ
ตอนนี้ผมยอมให้คุณจากไป.. ดังนั้นหลังจากเลิกกัน ขอให้คุณมาความสุขนะ

나와의 사랑 같은 건 모두 잊고
นา-วา-อึย ซา-ราง กา-ทึน กอน โม-ดู อิจ-โก
ลืมความรักที่เคยมีให้กันของเราไปซะ

그렇게 살자
คือ-รอ-เค ซัล-จา
ใช้ชีวิตอยู่.. แบบนั้น


그렇게 살그렇게 살
คือ-รอ-เค ซัล-จา
แบบนั้น..Scan lyric : Mania_ML
Thai lyric & trans : Mios'07#

Comment

Comment:

Tweet

Recommend